Kuka valmistaa lakanasi?

Kuka valmistaa lakanasi?

Workahead haastattelu

Kävimme keväällä 2019 tutustumassa työntekijöihin pääkumppanimme tehtaalla Turkissa. Olemme jäsenenä tehtaita tarkastavassa vastuujärjestelmässä, amfori BSCI:ssä, jonka kautta teetämme kolmannen osapuolen tekemiä tehdastarkastuksia, eli auditointeja. Auditoinneissa kuitenkin haastatellaan aina vain otos tehtaan työntekijöistä ja tämä oli ensimmäinen kerta, kun pääsimme tutustumaan kattavammin suoraan työntekijöihin. 

 

Work Ahead -haastattelu


Työntekijät vastasivat nimettömästi hyvinvointikyselyyn suomalaisen Work Ahead -startupin kyselyteknologian avulla. Työntekijöiden mielipiteet työoloista olivat pääasiassa positiivisia, mutta myös muutamia kehitettäviä asioita nousi esiin. Löydösten perusteella määrittelimme yhdessä kumppanimme kanssa kehityskohdat, joiden edistymistä myös seurataan.

Työntekijät kertovat olevansa ylpeitä työstään, he tuntevat olonsa turvalliseksi työpaikallaan ja kokevat, että työnantaja kohtelee kaikkia tasa-arvoisesti sukupuoleen, uskontoon tai poliittiseen suuntautumiseen katsomatta.

Työntekijöiden vastausten mukaan eniten kehitettävää on palkan riittävyydessä. Kumppani maksaa työntekijöille vähintään Turkin lakien mukaista minimipalkkaa, mutta palkan riittävyyteen saattaa vaikuttaa moni asia.

Turkissa on ollut viime vuosina voimakas inflaatio, minkä johdosta peruskulutushyödykkeet ovat tulleet kalliimmiksi, vaikka minimipalkkaa on nostettu lähes vuosittain.

Turkissa myös perhekoot ovat usein suurempia kuin meillä Suomessa. Lasten lisäksi samassa taloudessa saattaa olla jopa viisi aikuista. Tuloksia tarkemmin analysoidessamme huomasimme, että palkan ja ruoan riittävyys korreloikin jossain määrin perheen koon kanssa.

Toinen lisäselvitystä vaativa kohta oli korkeahko työtuntien määrä osalla työntekijöistä. Turkissa työviikon pituus on 45 tuntia, eli hieman pidempi kuin Suomessa. Seuraavaksi lähdemme yhdessä miettimään tehtaan johdon kanssa, millä eri keinoilla työntekijöiden toimeentuloon voitaisiin vaikuttaa positiivisesti, sekä selvitämme tarkemmin, kuinka työtunnit jakautuvat työntekijöiden kesken.

Haastattelun tuloksia

TehtaastaKemal Ugurlu Tekstil on ollut päävalmistuskumppanimme vuodesta 2013. Tehtaalla valmistetaan suurin osa Finlaysonin vuodetekstiileistä sekä esimerkiksi unipussit. Kaikki valmistusvaiheet raakakankaasta valmiiksi tuotteeksi tapahtuvat saman katon alla eli tehtaalla tehdään kankaan käsittelyt, painatus, leikkaus, ompelu sekä pakkaus ja lähetys.

Kemal Ugurlu Tekstil on investoinut uuteen tehtaaseen ja laitteisiin: työtä on tehty uusissa tiloissa vuodesta 2018. Tehtaalla on hallinnossa, värjäämössä ja ompelimossa yhteensä 380 työntekijää.

Työtä tehdään yhdessä, kahdessa tai kolmessa vuorossa, toimenkuvasta riippuen. Lounas sekä kuljetukset työpaikalle ja kotiin tarjotaan työntekijöille ilmaiseksi. Kemal Ugurlu Tekstil on amfori BSCI-auditoitu tehdas ja viimeisin auditointi tehtiin huhtikuussa 2019.

Haastattelu tehtaalla

Miten haastattelut tehtiin?

Turkin kaltaisissa maissa tehdastyöntekijöille ei tyypillisesti ole koskaan järjestetty työhyvinvointikyselyjä. Tämä olikin ensimmäinen kerta, kun työntekijöiltä kysyttiin heidän ajatuksiaan työoloista ja kysyttiin, miten heillä muuten menee. Samalla kerroimme, että heidän hyvinvointinsa on meille tärkeää. Ihmisoikeudet ja ihmisarvoinen elämä kuuluu jokaiselle työntekijälle.

Haastattelut tehtiin mobiililaitteilla turkin kielellä. Kysely toteutettiin videoin ja ikonein, jotta luku- tai kirjoitustaito ei olisi edellytys vastaamiselle. Apuna oli myös paikallinen tulkki.

Jokainen työntekijä kutsuttiin mukaan vastaamaan. Vastaajien anonymiteetti varmistettiin siten, että jokainen vastasi kysymyksiin yksin, eikä vastaajien nimiä tai henkilötietoja kerätty tai yhdistetty vastauksiin missään vaiheessa.

Haastattelut toteutti Work Ahead, joka myös varmisti, että työntekijöillä oli sopiva, riittävän yksityinen tila ja mahdollisuus vastata kysymyksiin luottamuksellisesti. Work Ahead arvioi kokemustensa ja tulosten analyysin perusteella, että työntekijät uskalsivat vastata kyselyyn aidon mielipiteensä mukaisesti. Myös Kemal Ugurlun tehtaanjohto suhtautui erittäin positiivisesti kyselyihin.

Koko raporttiin ja sen tuloksiin voit tutustua täällä

 

Work Ahead


Work Ahead auttaa työntekijöitä puhumaan nimettömästi ja luottamuksellisesti suoraan tehtaan johdolle. Mukaan lähteville yrityksille työntekijöiden hyvinvointi on yleensä tärkeää ja he myös itse haluavat kuulla, missä on onnistuttu ja missä voitaisiin vielä parantaa.

Work Aheadin ihmisoikeuksiin, kohtuullisiin työoloihin ja kestävään kehitykseen liittyvät kysymykset auttavat tehtaita ja heidän asiakkaitaan ymmärtämään, millaista työntekijöiden elämä on, sekä yhdessä miettimään ratkaisuja ihmisarvoisen elämän takaamiseksi. 

 

Takaisin blogiin