Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste päivitetty 25. toukokuuta 2018.

Finlayson huolehtii henkilökohtaisesta yksityisyydestäsi. Finlaysonin kävijöiden ja asiakkaiden luottamus on arvokasta Finlaysonille, ja siksi Finlayson noudattaa tätä Tietosuojaselostetta, joka on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukainen.

Tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Finlayson kerää ja käyttää henkilötietojasi. Selosteessa kuvataan myös sinun oikeutesi suhteessa Finlaysoniin, sekä miten voit käyttää oikeuksiasi. Voit ottaa yhteyttä suoraan Finlayson:iin, jos sinulla on kysymyksiä liittyen Finlaysonin yksityisyydensuoja- tai tietosuojakäytäntöihin. On tärkeää, että tutustut Tietosuojaselosteeseen ja ymmärrät sen sisällön, ja miten voit vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn.

Tätä Tietosuojaselostetta sovelletaan henkilötietoihin, jotka on kerätty Finlaysonin kotisivun Finlayson.fi (”Finlayson.fi”) kautta. Seloste koskee myös Finlayson:in kanta-asiakasohjelmaan (”F-Klubi”) rekisteröityneitä jäseniä sekä tilanteita, joissa henkilötietoja käsitellään fyysisessä myymälässä.

Tämän selosteen lisäksi sovelletaan kauppaehtoja Finlayson.fi-verkkosivulla tehtyihin ostoihin sekä F-klubin jäsenehtoja.

Kuka on vastuussa henkilötiedoistasi? 

Finlayson Oy, yritystunnus 1832849-3 (”Finlayson”), osoite Porkkalankatu 13FL, 00180 Helsinki, on rekisterinpitäjä henkilötietojesi käsittelyssä.

Mitä henkilötietoja Finlayson käsittelee? 

Henkilötiedot, jotka olet antanut Finlaysonille: Saatat antaa Finlaysonille tietoja itsestäsi, kun käytät Finlaysonin palveluita esimerkiksi tehdessäsi ostoksia jossain fyysisessä Finlayson-myymälässä, tehdessäsi ostoksia tai vieraillessasi Finlayson.fi-verkkosivulla,

F-klubin jäsenenä tai ottaessasi yhteyttä Finlaysoniin Asiakaspalvelun kautta. 
Henkilö- ja yhteystiedot, kuten nimi, syntymäpäivä, henkilötunnus, sukupuoli, laskutus- ja toimitusosoite, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, jne.; sekä 
Tili- ja maksutiedot (ei kuitenkaan kortin numero tai CVC-koodi) ja laskutustiedot, jne. 


Henkilötiedot, jotka Finlayson on kerännyt sinusta: Finlayson kerää henkilötietoja sinusta, kun käytät Finlaysonin palveluita esimerkiksi tehdessäsi ostoksia jossain fyysisessä Finlayson-myymälässä, tehdessäsi ostoksia tai vieraillessasi Finlayson.fi-verkkosivulla, F-klubin jäsenenä tai ottaessasi yhteyttä Finlaysoniin Asiakaspalvelun kautta. 

 

 • Henkilö- ja yhteystiedot, kuten nimi, laskutus- ja toimitusosoite, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, jne.; 
 • Tiedot tuotteista ja/tai palveluista, joista olet kiinnostunut Finlayson.fi-verkkosivulla tekemiesi hakujen ja klikkausten perusteella; 
 • Tiedot avautuvista sähköpostiviesteistä, jotka Finlayson on lähettänyt sinulle ja siitä, mistä olet klikannut Finlayson:iltä saamassasi sähköpostissa; 
 • Tilaus-, osto- ja klikkaushistoriasi asiakkaana, jäsenenä ja vierailijana; 
 • Puhelut, sähköpostit, chat- sekä sosiaalisen median viestit Finlayson Asiakaspalveluun 
 • Tiedot siitä, miten olet käyttänyt Finlaysonin palveluita, kuten sivujen vastausaika, latausvirhe, miten päädyit ja lähdit sivulta; 
 • Asiakastyytyväisyys- ja markkinatutkimusten tulokset; 
 • Laitteen tiedot, kuten IP-osoite, kieliasetukset, laitteen maantieteelliset tiedot ja selaimen asetukset;

Henkilötiedot, jotka Finlayson on kerännyt kolmannelta osapuolelta: Finlayson voi käyttää joissain tapauksissa muista lähteistä saamiaan henkilötietoja, esimerkiksi osoitetietojen päivittämiseksi väestökirjanpitorekisteristä valtuutetun välittäjän kautta. Lisäksi käytetään mainosverkkoa, analysointityökalua tai kolmansia osapuolia, jotka auttavat Finlaysoniä ymmärtämään käyttäjien toimintaa ja preferenssejä. Mainostaja voi esimerkiksi antaa Finlaysonille tietoja siitä, mitä tapahtui mainoksen klikkauksen jälkeen, jotta Finlayson voi arvioida mainosten tehokkuutta ja tehdä niistä merkityksellisempiä sinulle asiakkaana.

Tarkoitus ja oikeudellinen perusta sille, että Finlayson käsittelee henkilötietojasi 
Finlayson käsittelee henkilötietojasi seuraavia tarkoituksia varten täyttääkseen kanssasi tekemämme sopimuksen tai ryhtyäkseen toimenpiteisiin, joita pyydät ennen sopimuksen tekemistä: 

 • Vahvistaakseen henkilöllisyytesi ja tarkistaakseen henkilö- ja yhteystietosi; 
 • Hallinnoidakseen tilaustasi ja asiakassuhdettasi, esimerkiksi Finlaysonin palveluja koskevien tietojen antamiseksi sinulle; 
 • Hallinnoidakseen jäsenyyttäsi ja käyttäjätiliäsi jäsenehtojesi mukaisesti F-klubissa ja siihen liittyviä lähetyksiä, kuten alennuskoodeja; 
 • Voidakseen lähettää yleisiä tarjouksia ja suoramarkkinointia F-klubin jäsenehtojen mukaisesti; 
 • Tarjotakseen sinulle henkilökohtaisesti mukautetun asiakaskokemuksen, kiinnostavia tarjouksia sekä sinulle merkityksellisiä ilmoituksia F-klubin jäsenehtojen mukaisesti; sekä 
 • Analysoidakseen tietoja Finlaysonin sitoumusten täyttämiseksi F-klubin jäsenehtojen mukaisesti

Finlayson käsittelee henkilötietojasi seuraavia tarkoituksia varten täyttääkseen lakisääteiset velvollisuutensa:

 • Noudattaakseen soveltuvaa lainsäädäntöä sekä täyttääkseen oikeudelliset sitoumuksensa (esimerkiksi ottaen huomioon kirjanpitolain, tuotevastuulain sekä kuluttajaoikeudellisen lain-säädännön vaatimukset ja henkilötietojen suojan IT-järjestelmissä); sekä 
 • Estääkseen väärinkäytöksiä, kuten petoksia ja identiteettivarkauksia

Finlayson käsittelee henkilötietojasi seuraavia tarkoituksia varten intressivertailun nojalla: 

 • Mikäli et ole F-klubin -jäsen, voidakseen lähettää tarjouksia ja suoramainontaa, sekä yleisiä että henkilökohtaisesti mukautettuja; 
 • Asiakas- ja markkina-analyysia varten sekä parantaakseen palveluitamme sinulle siten, että ne esitellään tehokkaasti; 
 • Tarjotakseen sinulle tarvitsemaasi asiakaspalvelua ja -tukea palveluitamme koskien; 
 • Voidakseen käsitellä ja toteuttaa osallistumiset mahdollisiin kilpailuihin ja tapahtumiin; 
 • Voidakseen arvioida, kehittää ja parantaa yrityksen palveluita, tuotteita ja järjestelmiä asiakasyhteisöä varten; sekä 
 • Estääkseen palvelun väärinkäytön, laittomat kirjautumiset sekä estääkseen ja tiedottaakseen yritystä vastaan tehdyistä rikkomuksista

Finlaysonin tai kolmannen osapuolen oikeutettu intressi henkilötietojesi käsittelemiseen intressivertailun perusteella on tarjota parempi asiakas- tai ostokokemus sekä antaa palvelua sellaisten erilaisten palveluiden muodossa, jotka ovat relevantteja sinulle sekä henkilökohtaisesti mukautettuja tarjouksia ja viestintää. Lisäksi yksi intressi on pitää Finlaysonin palvelut ajanmukaisina, minkä takia Finlaysonin on analysoitava palveluiden käyttöä voidakseen tehdä parannuksia sinulle asiakkaana. Myös turvallisuus on oikeutettu intressi Finlaysonille. 
Lisäksi Finlayson käsittelee henkilötunnustasi varmistaakseen henkilöllisyytesi ja päivittääkseen osoitteesi jäsenrekisteriin. Henkilötunnuksen käyttäminen henkilöllisyyden varmistamiseksi on ainoa tapa varmistua siitä, etteivät rahanarvoiset edut, kuten alennuskupongit, joudu vääriin käsiin ja että ainoastaan oikea henkilö voi käyttää niitä.

Jos et luovuta tarvittavia henkilötietojasi Finlayson:ille, Finlaysonillä ei ole mahdollisuutta täyttää sopimustamme tai suorittaa Finlayson:in sitoumuksia suhteessa sinuun.

Ketkä voivat päästä käsiksi henkilötietoihisi? 

Finlayson saattaa luovuttaa tai jakaa henkilötietojasi valittujen kolmansien osapuolien kanssa seuraavalla tavalla. Ryhdymme kohtuullisiin teknisiin, organisatorisiin ja oikeudellisiin toimenpiteisiin soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ollaksemme varmoja siitä, että henkilötietojasi käsitellään turvallisella tavalla luovutettaessa tai jaettaessa henkilötietoja kolmansien osapuolien kanssa. 
CRM-järjestelmän ja asianhallinnan järjestelmätoimittajat. Voidakseen hallinnoida F-klubia ja henkilötietoja, joita tarvitaan asiakassuhteen hallitsemiseksi ja tarjouksien esittämiseksi F-klubin jäsenille. 

Osoitetietojen toimittajat sekä painatus ja jakelu. Finlayson käyttää valtuutettuja toimittajia osoitetietojesi automaattiseksi hakemiseksi ja päivittämiseksi väestökirjanpidossa. Myös painatusta ja jakelua tarjoavia toimittajia käytetään. 
Maksuja käsittelevät yhteistyökumppanit. Finlaysonin asiakkaiden suorittamien maksujen käsittelemisessä käytetään apuna toimittajia nopean ja turvallisen maksamisen varmistamiseksi sinulle.

Myynnin yhteydessä Finlayson voi jakaa tietojasi kolmansille osapuolille: 
Siinä tapauksessa, että Finlayson myy tai ostaa toimintaa tai omaisuutta, Finlayson voi luovuttaa henkilötietojasi tällaisen toiminnan tai omaisuuden mahdolliselle myyjälle tai ostajalle; sekä 
Jos kolmas osapuoli hankkii Finlaysonin tai merkittävän osan Finlaysonin omaisuudesta, voidaan Finlaysonin asiakkaiden henkilötietoja jakaa.

Mitä Finlayson ei tule tekemään henkilötiedoillasi: Finlayson ei tule myymään henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle ilman suostumustasi.

Missä Finlayson käsittelee henkilötietojasi? 

Finlayson ja Finlaysonin toimittajat ja yhteistyökumppanit käsittelevät pääsääntöisesti henkilötietojasi EU/ETA-alueella. Mikäli henkilötietoja käsitellään EU/ETA-alueen ulkopuolella, on olemassa joko EU:n komission päätös siitä, että kyseinen kolmas maa turvaa vastaavan suojatason tai soveltuvat suojatoimenpiteet, jotka varmistavat oikeuksiesi suojan. Esimerkkejä sopivista suojatoimenpiteistä ovat vastaanottajamaassa hyväksyttävät käytännesäännöt, vakiosopimuslausekkeet, sitovat yrityksen sisäiset säännöt tai Privacy Shield. Jos haluat kopion niistä suojatoimenpiteistä, joihin Finlayson on ryhtynyt tai tietoa siitä, missä ne on suoritettu, voit saada tiedot ottamalla yhteyttä Finlaysoniin niillä tavoilla, jotka on esitetty otsikon ”Yhteystiedot” alla.

Kuinka kauan Finlayson käsittelee henkilötietojasi? 

Finlayson käsittelee henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen varsinaisen käsittelyn tavoitteen perusteella. Tämä voi tarkoittaa niin pitkää aikaa kuin on tarpeen suorittaaksemme sopimuksellisen sitoumuksemme sinua kohtaan ja kuin lakisääteiset säilytysajat edellyttävät. Kun Finlayson käsittelee tietojasi muuhun tarkoitukseen kuin sopimuksellisiin sitoumuksiimme, esimerkiksi täyttääkseen kirjanpito- tai kuluttajaoikeudellisen lainsäädännön vaatimukset, Finlayson käsittelee tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen kunkin tavoitteen perusteella. Niissä tapauksissa, joissa Finlayson käsittelee henkilötietojasi intressivertailun nojalla, sinulla on oikeus vastustaa käsittelyä.

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan Finlaysonillä on oikeus säilyttää yhteystietojasi suoramarkkinointia varten tietyn ajan ostoksesi tai sopimuksemme päättymisen jälkeen. Kyseisen ajan pituus vaihtelee sen mukaan, mitä sopimus koskee. Finlayson voi siten säilyttää yhteystietojasi lähettääkseen sinulle suoramarkkinointia sinä aikana, joka on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön, markkinointilainsäädännön ja käytännön mukainen.

Jos/kun olet nimenomaisesti antanut suostumuksesi suoramarkkinoinnin vastaanottamiseen, Finlayson käsittelee henkilötietojasi, jotka on rekisteröity suoramarkkinointitarkoituksiin siihen saakka, kunnes poistat itsesi rekisteristä tai ilmoitat Finlaysonille, ettet enää halua vastaanottaa suoramarkkinointia. Voit tehdä sen ottamalla yhteyttä Finlayson Asiakaspalveluun tai Omien sivujesi kautta, jos olet jäsen. 

Kun olet rekisteröitynyt F-klubin jäseneksi, Finlayson käsittelee henkilötietojasi siihen saakka, kunnes poistat jäsentilisi tai muuten pyydät Finlaysoniä poistamaan tietyt tiedot. Poistamme kuitenkin aina jäsentilisi, jos et ole käyttänyt palvelua 36 kuukauteen. 

Henkilötietojasi voidaan säilyttää kauemmin kuin edellä on esitetty siinä määrin kuin Finlayson on velvollinen tekemään sen lainsäädännön, asetusten tai viranomaisen päätöksen nojalla.

Miten Finlayson suojaa henkilötietosi? 

Finlayson ryhtyy niihin teknisiin ja organisatorisiin suojatoimenpiteisiin, joita lainsäädäntö edellyttää sen varmistamiseksi, ettei henkilötietojasi muuteta, etteivät ne katoa tai tuhoudu tai etteivät asiattomat pääse niihin käsiksi. Suojatoimenpiteemme muuttuvat tekniikan kehittyessä ja parantuessa.

Sinun oikeutesi 

Voimassa olevan tietosuojalainsäädännön nojalla sinulla on oikeus saada tietää, mitä henkilötietojasi Finlayson käsittelee. Esimerkkejä tällaisesta tiedosta ovat tieto siitä, mihin kategoriaan kuuluvia henkilötietoja ja mitä henkilötietoja tarkalleen Finlayson käsittelee, ja mitä tarkoitusta varten Finlayson käyttää henkilötietoja. Sinulla on myös oikeus pyytää tietojen korjausta siten, että virheelliset henkilötiedot korjataan.

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista tai rajoittamista sekä oikeus vastustaa sitä, että Finlayson käsittelee henkilötietojasi. Nämä oikeudet eivät tosin ole ehdottomia. Oikeudesta saada tiedot poistettua voidaan poiketa esimerkiksi, jos henkilötiedot ovat välttämättömiä tavoitteen saavuttamiseksi tai, jos Finlaysonillä on oikeudellinen velvollisuus säilyttää henkilötietoja. Voidakseen jatkaa tietojen käsittelemistä väitteen jälkeen Finlaysonin on osoitettava, että Finlaysonin oikeutettu intressi on suurempi kuin sinun intressisi siihen, ettei tietojasi käsitellä.

Sinulla on myös tietyin edellytyksin oikeus saada Finlaysonille luovuttamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytettävässä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus luovuttaa kyseiset tiedot toiselle henkilötietovastaavalle.

Sinulla on lisäksi milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä yleiseen ja henkilökohtaisesti mukautettuun suoramarkkinointiin ja asiakastietojen analysointiin. 
Kaikki viestintä ja toimenpiteet, joihin Finlayson ryhtyy oikeuksiesi johdosta, ovat maksuttomia. Finlayson pidättää oikeuden joko periä kohtuullinen maksu, joka kattaa hallinnolliset kustannukset tietojen antamiseksi taikka pyydetyn toimenpiteen toteuttamiseksi, tai olla täyttämättä pyyntöä sellaisten pyyntöjen kohdalla, jotka ovat selvästi perusteettomia tai kohtuuttomia. Finlaysonin yhteystiedot on esitetty Tietosuojaselosteen viimeisessä osassa.

Mikäli sinulla on huomautettavaa liittyen Finlaysonin suorittamaan henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus tehdä kantelu Suomen tietosuojavaltuutetulle tai muulle toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, joka valvoo yrityksen henkilötietojen käsittelyä.

Miten Finlayson käyttää evästeitä ja vastaavia tekniikoita? 

Finlayson käyttää evästeitä ja vastaavia jäljitystekniikoita (”evästeet”) tuottaakseen räätälöidyn ja sujuvan online-kokemuksen ja parantaakseen kokemustasi Finlaysonin palveluista. Finlayson käyttää evästeitä Finlayson.fi-verkkosivulla ja Finlaysonin palveluissa. Seuraavaksi kerrotaan, miten Finlayson käyttää evästeitä ja mitä valintoja voit tehdä evästeisiin liittyen.

Mitä evästeet ovat? 

Evästeet ovat pieniä, kirjaimista ja numeroista koostuvia tekstitiedostoja, jotka lähetetään verkkopalvelimestamme ja tallennetaan selaimeesi tai laitteeseesi. Finlayson käyttää erilaisia evästeitä: 

 • Istuntokohtainen eväste on väliaikainen eväste, joka vanhenee, kun suljet selaimesi tai laitteesi. 
 • Pysyvä eväste on eväste, joka säilyy tietokoneellasi siihen asti, kunnes poistat sen tai se vanhenee. 
 • Ensimmäisen osapuolen evästeen asettaa se verkkosivu, jossa vierailet. 
 • Kolmannen osapuolen evästeen asettaa kolmannen osapuolen verkkosivu. Finlayson käyttää näitä ensisijaisesti analysointia varten (esimerkiksi Google Analytics). 
 • Vastaavat tekniikat ovat tekniikoita, jotka tallentavat tietoa selaimellasi tai laitteellasi evästeitä muistuttavalla tavalla.

Google Analyticsin käyttö 

Yhtenä osana Finlayson:in markkinointia Finlayson analysoi tietoja liittyen Finlayson.fi-verkkosivun käyttöön ja toimintaan Finlayson:in sivuilla sosiaalisissa medioissa. Google Analytics:in avulla voimme esimerkiksi analysoida käyttäytymistä tuottaaksemme relevantimpia mainoksia ja tarjouksia sekä kehittää Finlaysonin tuotteita ja palveluita. Lisäksi Google Analytics auttaa arvioimaan Finlayson.fi-verkkosivun käyttöä ja palveluita, jotka liittyvät verkkosivutoimintaan ja verkon käyttöön.

Miksi Finlayson käyttää evästeitä? 

Finlaysonin käyttämät evästeet parantavat tavanomaisesti niitä palveluita, joita Finlayson tarjoaa sinulle. Jotkin Finlayson:in palvelut tarvitsevat evästeitä toimiakseen asianmukaisesti, kun taas muut parantavat sinulle tarjottavia palveluita. Finlayson käyttää evästeitä kokonaisvaltaiseen analyyttiseen informaatioon koskien sinun käyttämiäsi Finlaysonin palveluita. Finlayson käyttää evästeitä tallentaakseen toiminnallisia asetuksia, kuten kieli ja muut tiedot. Finlayson käyttää myös evästeitä, jotka mahdollistavat sen, että Finlayson voi suunnata sinulle relevanttia markkinointia. 

Mahdollisuus ohjata evästeiden käyttöä

Evästeiden hylkääminen ja poistaminen

Voit muuttaa evästeiden käyttöä ja laajuutta koskevia asetuksia selaimessasi tai laitteessasi. Mene selaimesi tai laitteesi asetuksiin saadaksesi enemmän tietoa siitä, kuinka muutat evästeitä koskevia asetuksia. Voit esimerkiksi estää kaikki evästeet, hyväksyä ainoastaan ensimmäisen osapuolen evästeet tai poistaa evästeet, kun suljet selaimesi. Huomaathan, että osa Finlayson:in palveluista ei välttämättä toimi, jos estät tai poistat evästeet.

Tietosuojaselosteen muuttaminen 

Finlayson pidättää oikeuden muuttaa tätä Tietosuojaselostetta. Selosteen ehtojen muutoksista kerrotaan Finlayson.fi-verkkosivulla kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Kullakin hetkellä voimassa olevat ehdot ovat saatavilla osoitteessa www.finlayson.fi/pages/tietosuojaseloste.

Finlaysonin yhteystiedot 

Mikäli sinulla on kysymyksiä koskien Finlaysonin suorittamaa henkilötietojesi käsittelyä tai haluat käyttää jotain oikeuttasi liittyen Finlaysonin suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn, voit ottaa yhteyttä Finlayson:iin jäljempänä esitettyjen tietojen mukaisesti. Jos et halua vastaanottaa sähköposteja tai viestintää, jos olet jäsen, voit kirjautua Omille sivuille ja poistaa itsesi postituslistalta tai ottaa yhteyttä Finlayson Asiakaspalveluun. Voit myös poistaa itsesi rekisteristä sillä välineellä, jolla vastaanotit viestinnän.

Osoite: 

Asiakaspalvelu 
Finlayson Oy 
Porkkalankatu 13 FL
00180 Helsinki

Yhteydenottolomake: https://finlayson.zendesk.com/hc/fi/requests/new 
Puhelin: +358 40 5210 733 
Verkkosivu: https://finlayson.zendesk.com/hc/fi/