ARVOMME

Yrityksellä on oltava selkeät arvot, joiden mukaan jokainen työntekijä toimii. Olemme vahvasti arvojohdettu yritys eli käytännössä mietimme jokaisen uuden asian kohdalla, onko se arvojemme mukaista ja olemmeko ”hyvän puolella”. Jos molempiin vastaus on kyllä, etenemme asiassa emmekä pelkää ulkopuolisia reaktioita.

Arvomme kokivat uudistuksen syksyllä 2017 ja uudet arvomme ovat:

Olemme vastuullisia. 
Olemme rohkeita.
Olemme maailmasta ja asioista kiinnostuneita.

 

 

IHMISOIKEUDET JA ELÄMISEEN RIITTÄVÄ PALKKA

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille, kaikkialla, kaikkina aikoina. Ihmisoikeuksien tunnusmerkkejä ovat yleismaailmallisuus, luovuttamattomuus ja perustavanlaatuisuus. Ihmisoikeuksia ovat esimerkiksi oikeus elämään, oikeus terveyteen, oikeus riittävään elintasoon, oikeus työhön, mielipiteenvapaus, sekä orjuuden ja pakkotyön kielto. Yrityksillä on velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia ja kartoittaa toimintansa ihmisoikeusvaikutukset ja tarvittaessa korjata ja minimoida niitä. Olemme arvioineet ihmisoikeusvaikutuksia niin toimitusketjujemme kuin Finlaysonin oman suoran toiminnan osalta ja jatkamme prosessia kunnianhimoisesti.

 

On tärkeää, että työntekijät saavat työstä palkkaa, joka riittää elämiseen riippumatta missä maassa hän työskentelee. Kysymys on erittäin haastava, emmekä pysty sitä ratkaisemaan yksin, sillä emme maksa palkkoja toimitusketjuissamme. Pyrimme kuitenkin osana ihmisoikeusarviointiamme vertaamaan maksettuja minimipalkkoja laskennalliseen elämiseen riittävään palkkaan kaikissa riskimaissa, joissa Finlayson toimii. Tiedämme auditoitujen valmistuskumppaneidemme maksamat palkat, sekä sen, että he maksavat alan lakisääteistä minimipalkkaa, jos sellainen maassa on.

yritysvastuu@finlayson.fi