1. Arvonnan järjestäjä

Finlayson Oy
Osoite Porkkalankatu 13 FL, 00180 Helsinki

Myöhemmin "arvonnan järjestäjä".

 2. Kuinka arvontaan voi osallistua ja osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voi osallistua 28.5-1.6.2021 välisenä aikana.

Arvontaan osallistutaan kommentoimalla kysymykseen facebookissa tai instagramissa. 

 Palkintojen arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta tai mikäli osallistujalla on huoltajan lupa. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole Finlayson Oy:n henkilökunnalla sekä niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

 Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

3. Arvonnan suorittaminen ja palkinnon luovutus

 Kaikki palkinnot arvotaan yhteystietonsa jättäneiden kesken 2.6.2021. Arvonnan järjestäjä ottaa yhteyttä palkintojen voittajiin. Palkinnot toimitetaan voittajan ilmoittamaan osoitteeseen. Palkinnot toimitetaan ainoastaan Suomessa oleviin osoitteisiin.

 4. Palkinto

Arvonnan voittajat saavat palkinnoksi 2 Hamam-pyyhettä.

Voittoja on 10 kpl.

Palkinnon arvo on yhteensä 65,90 €.

5. Palkintoon liittyvät ehdot

Yksi henkilö voi osallistua arvontaan vain kerran. Kilpailun järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty sääntöjen mukaisesti. Voittajien tulee ilmoittaa arvontaan osallistuessaan yhteystietonsa arvonnan järjestäjälle. Voittaja vastaa kaikista voiton lunastamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

 Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjistä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle 15.6.2021 mennessä, Järjestäjillä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle. Palkinnot ovat henkilökohtaisia eikä niitä voi siirtää kolmannelle taholle. 

Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi.

 6. Järjestäjän vastuu

 Arvonnan järjestäjän ja yhteistyökumppanin vastuu rajoittuu näissä säännöissä mainitun palkinnon euromääräiseen arvoon. Arvonnan järjestäjä ja yhteistyökumppani eivät vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä.

 7. Arpajaisvero

 Palkinnot tarjoaa Finlayson Oy, joka vastaa näistä palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta.

 8. Muut ehdot

 Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Arvonta ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin. Voittajan nimi voidaan kuitenkin julkaista Finlayson Oy:n hallinnoimilla Facebook-sivuilla sekä netti- ja mobiilisivuilla.