1. Arvonnan järjestäjä

Finlayson Oy
Osoite: Nilsiänkatu 15, 00510 Helsinki
Myöhemmin "arvonnan järjestäjä".

 2. Kuinka arvontaan voi osallistua ja osallistumiskelpoisuus

Arvontaan osallistutaan liittymällä Finlaysonin kanta-asiakasohjelmaan eli F-klubiin ajalla 10.-18.11.2021. Palkinto arvotaan kaikkien F-klubilaisten kesken.

Palkintojen arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta tai mikäli osallistujalla on huoltajan lupa. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole Finlayson Oy:n henkilökunnalla sekä niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

 Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

3. Arvonnan suorittaminen ja palkinnon luovutus

Palkinto arvotaan F-klubilaisten kesken maanantaina 22.11.2021. Arvonnan järjestäjä ottaa yhteyttä palkintojen voittajiin. Palkinto toimitetaan voittajan ilmoittamaan osoitteeseen tai sähköpostilla. Palkinnot toimitetaan ainoastaan Suomessa oleviin postiosoitteisiin.

 4. Palkinto

Arvonnan voittaja saa palkinnoksi 500 euron arvoisen lahjakortin, jonka voi käyttää Finlaysonin verkkokaupassa tai myymälöissä. Voittoja on yhteensä yksi kappale. Yhden palkinnon arvo on 500 euroa.

 

5. Palkintoon liittyvät ehdot

Yksi henkilö voi osallistua arvontaan vain kerran. Kilpailun järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty sääntöjen mukaisesti. Voittajien tulee ilmoittaa arvontaan osallistuessaan yhteystietonsa arvonnan järjestäjälle. Voittaja vastaa kaikista voiton lunastamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjistä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle 13.12.2021 mennessä, Järjestäjillä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle. Palkinnot ovat henkilökohtaisia eikä niitä voi siirtää kolmannelle taholle.

Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi.

 

 6. Järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjän ja yhteistyökumppanin vastuu rajoittuu näissä säännöissä mainitun palkinnon euromääräiseen arvoon. Arvonnan järjestäjä ja yhteistyökumppani eivät vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä.

 7. Arpajaisvero

Palkinnot tarjoaa Finlayson Oy, joka vastaa näistä palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta.

 8. Muut ehdot

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Voittajan nimi voidaan kuitenkin julkaista Finlayson Oy:n hallinnoimilla Facebook-sivuilla sekä netti- ja mobiilisivuilla.