seissilpomiselle

KERÄSIMME NIMIÄ KANSALAISALOITTEESEEN, JONKA TAVOITTEENA ON TYTTÖJEN SUKUELINTEN SILPOMISEN KIELTÄMINEN OMALLA LAILLA. SAIMME NIMIÄ KASAAN 61 266, JOTEN ALOITE ETENEE EDUSKUNNAN KÄSITELTÄVÄKSI. KIITOS JOKAISELLE ALLEKIRJOITTANEELLE.

ERILLISLAKI ON TÄRKEÄ SIGNAALI SIITÄ, ettei käytäntöä hyväksytä Suomessa. Se on myös työkalu ehkäisevää työtä tekeville tahoille. Tällä hetkellä tyttöjen silpominen luokitellaan laissa pahoinpitelyksi.Tytöille tehtävälle silpomiselle ei ole minkäänlaisia terveydellisiä perusteluja ja silpominen on pahimmillaan hengenvaarallista. Finlaysonin kansalaisaloite vaatii eduskuntaa ryhtymään lainvalmisteluun silpomisen kieltämiseksi.

NIMIEN KERÄÄMINEN PÄÄTTYI 2.10. Aloite on tarkastettu väestörekisterikeskuksessa ja luovutettu eduskunnalle käsiteltäväksi 3.6.2019. Aloitteen asiantuntijana toimii kehitysyhteistyöjärjestö World Vision.

Aloitteen etenemistä eduskunnassa voi seurata eduskunnan sivuilta:

 

TUTUSTU LISÄÄ

Mikä on kansalaisaloite? 

Kansalaisaloitteella voi vaikuttaa lainsäädäntöön. Äänioikeutettu Suomen kansalainen voi tehdä kansalaisaloitteen. Kansalaisaloitteella ehdotetaan uutta lakia tai muutosta olemassa olevaan lakiin tai olemassa olevan lain kumoamista. Kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi, jos se on kerännyt vähintään 50 000 kannatusilmoitusta kuuden kuukauden kuluessa. Oikeusministeriön ylläpitämässä kansalaisaloite.fi-verkkopalvelussa voi tehdä kansalaisaloitteen sekä kannattaa palvelussa avoinna olevia aloitteita.

Mitä tyttöjen sukuelinten silpomisella tarkoitetaan?

WHO:n (Maailman terveysjärjestö, World Health Organization) mukaan naisten sukuelinten silpominen (female genital mutilation, FGM) tarkoittaa kaikkia toimenpiteitä, joihin liittyy naisten ulkoisten sukuelinten poistaminen osittain tai kokonaan tai naisten sukuelinten vahingoittaminen muulla tavoin eilääketieteellisistä syistä. Tytöille tehtävä silpominen voi olla hengenvaarallinen ja johtaa pahimmillaan jopa kuolemaan. Silpomisella ei ole mitään myönteisiä terveysvaikutuksia, ja se vahingoittaa naisia ja tyttöjä monin tavoin niin fyysisesti kuin henkisesti. Terveydellisiin seurauksiin vaikuttavat silpomistyyppi, hygieeniset olot sekä silpomisen tekijä ja tekotapa.

Poikien ympärileikkaukset ovat ehkä vaarattomampia kuin tyttöjen, mutta mitään terveydellistä hyötyä niistä ei ole ja esimerkiksi Lääkäriliitto pitää myös poikien leikkauksia turhina ja lapsen koskemattomuutta loukkaavina.

Tyttöjen ja naisten silpominen on yksi naisiin kohdistuvan väkivallan muoto, joka on Suomen lainsäädännön mukaan rangaistava teko.

Mihin tarvitaan kansalaisaloitetta erillislain valmisteluun ryhtymisestä?

Tyttöjen silpominen luokitellaan tällä hetkellä pahoinpitelyksi. Monissa muissa maissa on voimassa erillislaki, joka on kustomoitu tätä rikosta varten. Haluamme, että myös Suomen laki on tässä ajan tasalla ja suojelee tyttöjä ja naisia mahdollisimman hyvin.

Laki on tärkeä signaali, ettei silpomista pidetä hyväksyttävänä ja että tytöillä on Suomessa oikeus koskemattomuuteen kaikilla tavoin. Erillislaki toimisi selkeämpänä työkaluna niille tahoille, jotka tekevät ehkäisevää työtä. Erillislaki on tärkeä myös siksi, että se voisi kattaa ulkomailla tehdyt silpomiset.

Niissä perheissä, jossa tapaa edelleen noudatetaan, vanhemmat eivät välttämättä pidä silpomista lapseen kohdistuvana väkivaltana ja siksi nykymalli ei riitä. Suomen sitoutuminen kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, sekä YK:n uudet kestävän kehityksen tavoitteet vaativat Suomea tarttumaan tähän ongelmaan ja lopettamaan silpomisen kaikissa sen muodoissa.

Miksi Finlayson haluaa olla aloitteellinen tässä?

Finlayson haluaa olla osaltaan nostamassa tärkeää asiaa keskusteluun ja muuttamassa paitsi maailmaa myös omaa maatamme. Suomi on Pohjoismaista ainoa, jossa tyttöjen ja naisten silpominen luokitellaan pahoinpitelyksi, muissa maissa aiheesta on oma erillislakinsa. Me haluamme edesauttaa siinä, että tutkittaisiin, tarvitaanko Suomeen erillislakia.

Mikä on sukuelimien silpomiseen liittyvän lainsäädännön tilanne muissa Pohjoismaissa?

Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa naisten sukuelinten silpomista ei ole kielletty erillislailla. Ruotsissa silpomisen kieltävä erillislaki on esimerkiksi ollut voimassa vuodesta 1982 asti ja vuonna 1999 laki laajennettiin kieltämään myös ulkomailla tehdyt silpomiset. 26 maata Afrikassa ja Lähi-idässä ovat kieltäneet silpomisen lailla tai perustuslain asetuksella. Silpomisen kieltävää lainsäädäntöä on lisäksi 33 maassa muilla mantereilla. Lainsäädännön sisältö vaihtelee esimerkiksi sen suhteen, kielletäänkö vain alaikäisten silpominen.

Kuinka paljon silpomisia tapahtuu Suomessa?

Tarkkoja ja vertailukelpoisia lukuja silpomisen yleisyydestä Euroopassa tai Suomessa ei ole. Yhden arvion mukaan EU:n alueella elää noin 500 000 silpomisen läpikäynyttä tyttöä ja naista ja noin 180 000 tyttöä ja naista ovat vaarassa joutua silvotuksi vuosittain. (Lähde: World Vision)1YK:n uudet kestävän kehityksen tavoitteet vaativat myös Suomea tarttumaan tähän ongelmaan ja lopettamaan silpomisen kaikissa sen muodoissa. Silpominen on Suomessa rikoslain vastaista. Vaikka tarkkoja lukuja Suomesta ei ole saatavilla, jokainen silvottu tyttö on liikaa.

 

Asiantuntijakumppanimme kansalaisaloitteessa

Kehitysyhteistyöjärjestö Suomen World Vision tuo ihmisiä yhteen parantamaan pysyvästi kehitysmaiden lasten elinoloja ja oikeuksia.

Suomen World Vision tekee työtä tyttöjen silpomisen lopettamiseksi Keniassa. Järjestö on saanut aikaan hyviä tuloksia kouluttamalla yhteisöjä ja järjestämällä vaihtoehtoisia aikuistumisriittejä, joissa ei silvota. Lisäksi silpojia on koulutettu uusiin ammatteihin ja tytöille on rakennettu turvataloja koulujen yhteyteen. Järjestöllä on yli 20 vuoden kokemus silpomisen vastaisesta työstä. Kenian ohella työtä on tehty myös Somaliassa.

World Vision toteuttaa vuosittain Pelasta pimppi -kampanjan, joka nostaa esiin lasten oikeuksia rikkovan silpomiskäytännön ja vaatii toimia sen lopettamiseksi.

World Visionin työ rakentuu lapsen oikeuksien perustalle ja järjestö toimii kansallisella ja kansainvälisellä tasolla muuttaakseen sellaisia asenteita, rakenteita ja lakeja, jotka vaikuttavat haitallisesti lasten elämään.

Lisätietoja: worldvision.fi

Silpomista vastaan työtä tekevät myös

Plan International

Lastenoikeusjärjestö Plan International haluaa oikeudenmukaisen maailman, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Siksi Plan parantaa erityisesti kehitysmaiden tyttöjen elämää ja suojelua. Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton Plan perustettiin 1937, ja Suomessa toiminta alkoi 1998. Plan työskentelee yli 70 maassa. Suomalaisten tukijoiden ja ulkoministeriön tuella Plan International Suomi työskentelee tyttöjen sukuelinten silpomista vastaan mm. Etiopiassa.

Silpomisen lopettamiseksi Plan työskentelee yhdessä lasten ja nuorten, perheiden, koulujen, yhteisöjen johtajien ja viranomaisten kanssa. Lisäämme tietoa silpomisen vaikutuksista, tuemme yhteisöjä muuttamaan toimintatapoja ja edistämme lainsäädäntöä, joka estää silpomisen. Tarjoamme lisäksi nuorille – erityisesti tytöille – tietoa ja vaikuttamismahdollisuuksia, jotta he voivat vaatia oikeuksiensa toteutumista ja turvallista, terveellistä kasvua.

Lisätietoa: plan.fi/silpominen

Pelastakaa Lapset ry

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children  -järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 100 maassa.

Pelastakaa Lapset tekee tyttöjen sukuelinten silpomista ehkäisevää työtä Somaliassa, missä 98 % tytöistä joutuu sukuelinten silpomisen uhriksi. Tavoitamme Somaliassa vuosittain yli 50 000 lasta tarjoamalla lastensuojelupalveluita ja psykososiaalista tukea väkivallan ja hyväksikäytön uhreille. Kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että palvelut olisivat lapsiystävällisiä. Ennaltaehkäisevä työmme kohdistuu vanhempiin ja huoltajiin, uskonnollisiin ja perinteisiin johtajiin, yhteisöjen lastensuojelukomiteoihin sekä ennen kaikkea tyttöihin ja poikiin, jotta lapsilla olisi välineitä suojautua väkivallalta ja rohkeutta hakea apua silloin kun he sitä tarvitsevat. Varmistamme, että kaikenikäiset lapset ja erityisesti tytöt tulevat kuulluksi ja että he voivat osallistua ja vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon. 

Lisäksi teemme vaikuttamistyötä lapsia suojelevan lainsäädännön laatimiseksi ja vahvistamiseksi. Edistysaskeleita on otettu. Esimerkiksi Somalia ratifioi YK:n lastenoikeuksien sopimuksen 2015, semiautonominen Puntmaa on kieltänyt tyttöjen sukuelinten silpomisen ja Somalimaa on hyväksynyt kansallisen lastensuojeluohjelman.

Lisätietoa: pelastakaalapset.fi/tyomme-maailmalla/lastensuojelu/somalia

Solidaarisuus

Solidaarisuus tekee töitä tyttöjen sukuelinten silpomisen lopettamiseksi Somalimassa ja Keniassa.

Suomalaisella Solidaarisuus-järjestöllä on kymmenen vuoden kokemus silpomisen vastaisesta työstä Somalimaassa. Työ laajeni Keniaan Kisii-yhteisön pariin kaksi vuotta sitten. Somalimaassa ja Kenian Kisiissä yli 96 prosenttia tytöistä silvotaan. Silpomisen vastaista työtä tehdään aina tiiviisti yhdessä paikallisten ihmisten ja järjestöjen kanssa, sillä vain yhteisöjen sisältä lähtevä muutos on kestävää. Paikalliset mielipidevaikuttajat ja vapaaehtoiset toimivat rohkeina esikuvina, jotka innostavat muut mukaan. 

Solidaarisuus-järjestö on jo liki viidenkymmenen vuoden ajan parantanut naisten asemaa ja toimeentuloa. Työtämme tarvitaan, sillä naisiin kohdistuva väkivalta paitsi lisää eriarvoisuutta myös jarruttaa kehitystä. Jokaisella naisella on oikeus elää turvassa omassa kehossaan kaikkialla maailmassa.

Lisätietoa: solidaarisuus.fi | Facebook | Instagram | Twitter

Lisätietoja Solidaarisuuden silpomisen vastaisesta työstä:

Maria Väkiparta, Tasa-arvoasiantuntija. 050 4671565 maria.vakiparta(at)solidaarisuus.fi