Elämiseen riittävä palkka

Elämiseen riittävä palkka

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille, kaikkialla ja kaikkina aikoina. Tunnusmerkkejä ihmisoikeuksille ovat yleismaailmallisuus, luovuttamattomuus ja perustavanlaatuisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella on esimerkiksi oikeus elämään, oikeus terveyteen, oikeus riittävään elintasoon, oikeus työhön ja mielipiteenvapauteen.

Yrityksillä on velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia, kartoittaa toimintansa ihmisoikeusvaikutukset sekä tarvittaessa korjata ja minimoida niitä. Olemme arvioineet ihmisoikeusvaikutuksia niin toimitusketjujemme kuin Finlaysonin oman suoran toiminnankin osalta ja jatkamme prosessia kunnianhimoisesti.

Elämiseen riittävä palkka

Otamme ihmisoikeudet arvoketjussamme vakavasti ja käytämme vaikutusvaltaamme varmistaaksemme ja edistääksemme ihmisoikeuksien toteutumista. Jokaisen, niin puuvillaa viljelevän tilallisen kuin tuotteitamme ompelevan tehdastyöläisen, on saatava työstään palkkaa, joka riittää elämiseen – riippumatta maasta, jossa työskentelee.

Tämän varmistaminen on toisinaan haastavaa, emmekä pysty tähän yksin, sillä emme maksa palkkoja toimitusketjuissamme. Tiedämme auditoitujen valmistuskumppaneidemme maksamat palkat, sekä sen, että he maksavat alan lakisääteistä minimipalkkaa, jos sellainen maassa on. Vertasimme osana ihmisoikeusarviointiamme myös maksettuja minimipalkkoja laskennalliseen elämiseen riittävään palkkaan kaikissa ns. riskimaissa, joissa Finlayson toimii. Elämiseen riittävän palkan taso vaihtelee suuresti riippuen siitä, mikä taho laskelman on tehnyt.

Amfori BSCI -auditoinnissa tehtaiden on itsearvioitava elämiseen riittävän palkan taso omille työntekijöilleen ja onkin hyvä, että tällainen harjoitus heillä teetetään ja heitä kannustetaan etenemään korkeampien palkkojen suuntaan. Tämän lisäksi tarvitaan kuitenkin jatkokeskusteluja elämiseen riittävän palkan suuruudesta, sekä laajempaa yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa kansainvälisesti, esimerkiksi amforin kautta. Maakohtaisten minimipalkkatasojen nostaminen olisi tehokkain keino elintason nousuun.

Takaisin blogiin