Tutustu tuotantoomme

Tutustu tuotantoomme

Tuotantomme

Kaikkien kanssa ei sovi veljeillä, jonka vuoksi olemme laatineet kumppanuuksillemme selkeät pelisäännöt.

Toimittajayhteistyömme periaatteet

Tuotteemme valmistetaan pääasiassa Euroopassa (27%) ja Turkissa (66%). Amfori BSCI:n jäsenenä noudatamme ja edellytämme myös yhteistyökumppaneitamme noudattamaan BSCI:n toimintaperiaatteita (Code of Conduct):

 • Järjestäytymis- ja neuvotteluoikeus
 • Syrjintäkielto
 • Oikeudenmukainen korvaus
 • Kohtuulliset työajat
 • Työterveys ja -turvallisuus
 • Lapsityön kielto
 • Nuorten työntekijöiden erityinen suojelu
 • Epävakaiden työsuhteiden kielto
 • Pakkotyön kielto
 • Ympäristönsuojelu
 • Eettinen liiketoiminta

Finlaysonin valmistuskumppaneista osa toimii niin sanotuissa riskimaissa, joissa lainsäädäntö, politiikka tai infrastruktuuri saattaa rajoittaa tai hankaloittaa liiketoimintaa. Riskimaassa toimiminen ei kuitenkaan tee kumppanista automaattisesti riskikumppania, vaan arvioimme jokaisen kumppanin erikseen. Vuonna 2020 riskimaiden hankinnoistamme 100% tuli auditoituilta toimittajilta.


Kaikkien yhteistyökumppaneidemme nimet löytyvät
täältä ja oheisesta diagrammista näet, miten tuotteidemme valmistus jakautui maittain vuonna 2018. 

Finlayson valmistusmaat 2018

Auditoinnit eli tehdastarkastukset

Tehdastarkastuksien avulla varmistamme, että kumppanimme todella noudattavat amfori BSCI:n toimintaperiaatteita. Finlaysonilla valmistuskumppaneita auditioi kolmantena osapuolena amfori BSCI. Hyväksymme myös SA 8000-sertifikaatin, sekä Sedexin SMETA-auditoinnin.

Tehdastarkastuksissa BSCI:n valtuuttamat auditoijat vierailevat toimittajien luona ja raportoivat auditointien tuloksista asteikolla A–E. Auditoinnin tuloksesta riippuen toimittaja koostaa suunnitelman ja toteuttaa parannustoimenpiteet seuraavaa seuranta-auditointia varten. Jos auditoinnin tulos on hyväksytty (A tai B), auditointi on voimassa kaksi vuotta. Toimittajia auditoidaan säännöllisesti vuoden tai kahden välein.

Auditointijärjestelmän tarkoituksena ei ole “rankaista” tavarantoimittajia, vaan yhdessä kehittää ja parantaa työoloja.

Takaisin blogiin