Patakintaiden ja patalappujen käyttöohjeet

PATAKINTAIDEN JA PATALAPPUJEN KÄYTTÖOHJEET

Finlaysonin patakinnas ja patalappu on tarkoitettu suojaamaan henkilön kättä kotiolosuhteissa joko liedellä tai uunissa tapahtuvassa ruoanlaitossa. Patakinnas ja patalappu suojaavat kuumuudelta käsiteltäessä esimerkiksi kuumia peltejä tai astioita. Patakinnas ja patalappu on tarkoitettu suojaamaan ihoa edellä mainituissa tilanteissa mahdollisilta palovammoilta, mutta patakinnasta ei ole tarkoitettu suojaamaan henkilön kättä avotulta vastaan.

Kullekin ominaisuudelle on määritelty tasot 1-4, joista 4 on paras luokka eli tuotteen suojaavuus on paras. Finlaysonin patakintaat ja patalaput on testattu käyttötarkoituksensa mukaisesti vain kosketuslämmön osalta ja testistä on saatu taso 2 eli käsine ei saa joutua kosketukseen avotulen kanssa. Merkki X numeron tilalla tarkoittaa, että suojainta ei ole tarkoitettu suojaamaan kyseisen testin mukaiselta vaaralta.STANDARD EN 407:2004

Työterveyslaitos 
Topeliuksenkatu 41 B
00250 Helsinki
Ilmoitettu laitos nro 0403 on tyyppitarkastanut tämän henkilönsuojaimen asetuksen 2016/425 mukaisesti.

BRUKSANVISNINGAR FÖR GRILLVANTAR OCH GRYTLAPPAR

Finlaysons grillvantar och grytlappar är ämnade för att skydda mot brännskador vid matlagning hemma; antingen vid spisen eller i ugnen. Grillvantar och grytlappar skyddar mot värme från heta bakplåtar och kärl. Grillvantar och grytlappar är inte avsedda att skydda mot öppen eld.

För varje egenskap definieras nivåerna 1-4, varav 4 är den bästa kategorin. Finlaysons grillvantar och grytlappar har erhållit nivå 2 i testet. Ett tecken X istället för en siffra innebär att skyddsutrustningen inte är avsedd att skydda mot en fara som är angiven i testet.STANDARD EN 407:2004

Arbetshälsoinstitutet
Topeliusgatan 41 B
00250 Helsingfors
FINLAND
Anmält organ nr. 0403 har typkontrollerat denna typ av personlig skyddsutrustning enligt förordning 2016/425.

INSTRUCTIONS FOR USE OF OVEN MITTENS AND POT HOLDERS

Finlayson’s oven mittens and pot holders are designed to protect a person's hand from burns at home in cooking on the stove or in the oven. Oven mittens and pot holders protect against heat from hot baking trays or dishes. Oven mittens and pot holders are not intended to protect a person's hand against open fire.

For each feature, levels 1-4 are defined, of which 4 is the best category. Finlayson’s oven mittens and pot holders have obtained level 2 from the test. The sign X, instead of a number, means that the product is not designed for the use covered by the corresponding test.STANDARD EN 407:2004

The Finnish Institute of Occupational Health
Topeliuksenkatu 41 B
00250 Helsinki
FINLAND
Notified Body No. 0403, performed the EU type-examination in accordance with PPE Regulation (EU) 2016/425.