KUKA VALMISTAA LAKANASI

KUKA VALMISTAA LAKANASI?

Jokaisen Finlayson-tuotteen takana on joukko ammattilaisia, joiden laadukkaat työolot ovat meille sydämen asia. Jokaisen tuotteemme valmistamisessa mukana olevan työntekijän tulee saada työstään elämiseen riittävä palkka ja työolojen on oltava kunnossa.

Nähdäksemme mikä tilanne on nyt, kävimme tutustumassa työntekijöihin pääkumppanimme tehtaalla Turkissa keväällä 2019. Olemme jäsenenä amfori BSCI:ssä, jonka kautta teetämme kolmannen osapuolen tekemiä tehdastarkastuksia, eli auditointeja. Auditoinneissa kuitenkin haastatellaan aina vain otos tehtaan työntekijöistä ja tämä oli ensimmäinen kerta, kun pääsimme tutustumaan kattavammin suoraan työntekijöihin.

Työntekijät vastasivat nimettömästi suomalaisen Work Ahead -startupin videokyselyteknologian avulla. Työntekijöiden mielipiteet työoloista olivat pääasiassa positiivisia, mutta muutamia kehityskohtia myös ilmeni. Löydösten perusteella määrittelemme kumppanimme kanssa yhdessä kehityskohdat ja toteutamme seurantakyselyn alkuvuodesta 2020.

TEHTAASTA
Kemal Ugurlu Tekstil on ollut päävalmistus-kumppanimme vuodesta 2013. Tehtaalla valmistetaan suurin osa Finlayson-vuodetekstiileistä sekä esimerkiksi unipussit. Kaikki valmistusvaiheet raakakankaasta valmiiksi tuotteeksi tapahtuvat saman katon alla, eli tehtaalla tehdään kankaan käsittelyt, painatus, leikkaus, ompelu sekä pakkaus ja lähetys.


Kemal Ugurlu Tekstil on investoinut uuteen tehtaaseen ja laitteisiin: työtä on tehty uusissa tiloissa vuodesta 2018. Tehtaalla on 380 työntekijää hallinnossa, värjäämössä ja ompelimossa. Työtä tehdään yhdessä, kahdessa tai kolmessa vuorossa riippuen toimenkuvasta. Lounas sekä kuljetukset työpaikalle ja kotiin tarjotaan ilmaiseksi työntekijöille. Kemal Ugurlu Tekstil on amfori BSCI-auditoitu ja viimeisin auditointi tehtiin huhtikuussa 2019.TYÖNTEKIJÖIDEN MIELIPIDE TYÖPAIKASTAAN
Työntekijät kertovat olevansa ylpeitä työstään, tuntevat olonsa turvalliseksi työpaikalla ja kokevat, että työnantaja kohtelee kaikkia tasa-arvoisesti sukupuoleen, uskontoon tai poliittiseen suuntautumiseen katsomatta. Työntekijät arvioivat elämänsä Turkissa pääasiassa helpoksi, eivätkä koe nykypolitiikan vaikuttaneen heidän elämään kovin negatiivisesti.

Eniten kehitettävää vastauksissa oli palkan riittävyyteen liittyen. Kumppani maksaa työntekijöille vähintään Turkin lakien mukaista minimipalkkaa, mutta palkan riittävyyteen saattaa vaikuttaa moni asia. Turkissa on ollut voimakas inflaatio viime vuosina, minkä johdosta peruskulutushyödykkeet ovat tulleet kalliimmiksi, vaikka minimipalkkaa on nostettu lähes vuosittain. Turkissa perheiden koot ovat usein suurempia kuin meillä Suomessa. Lasten lisäksi samassa taloudessa aikuisia saattaa olla jopa viisikin. Tulosten tarkemmassa analyysissä huomasimme, että ruoan riittävyys korreloikin jossain määrin perheen koon kanssa.

Toinen lisäselvitystä vaativa kohta oli korkeahko työtuntien määrä osalla työntekijöistä. Turkissa työviikon pituus on 45 tuntia, eli hieman pidempi kuin Suomessa. Seuraavaksi lähdemme yhdessä miettimään tehtaan johdon kanssa, millä eri keinoilla työntekijöiden toimeentuloon voitaisiin vaikuttaa positiivisesti, sekä selvitämme tarkemmin kuinka työtunnit jakautuvat työntekijöiden kesken.

MITEN HAASTATTELUT TEHTIIN?
Turkin kaltaisissa maissa tehdastyöntekijöille ei tyypillisesti ole koskaan järjestetty työhyvinvointikyselyjä. Tämä olikin ensimmäinen kerta, kun työntekijöiltä kysyttiin heidän ajatuksiaan työoloista ja kysyttiin, miten heillä muuten menee. Samalla kerroimme, että heidän hyvinvointinsa on meille tärkeää. Ihmisoikeudet ja ihmisarvoinen elämä kuuluu jokaiselle työntekijälle.

Haastattelut tehtiin mobiililaitteilla turkin kielellä. Kysely toteutettiin videoin ja ikonein, jotta luku- tai kirjoitustaito ei olisi edellytys vastaamiselle. Vastaaminen sujui myös työntekijöiltä, jotka eivät olleet käyttäneet älypuhelimia ennen. Vastaaminen vei keskimäärin kuusi minuuttia.

Jokainen työntekijä kutsuttiin mukaan vastaamaan. Vastaajien anonymiteetti varmistettiin siten, että jokainen vastasi yksin kysymyksiin, eikä nimiä tai henkilötietoja kerätty missään vaiheessa. Apuna oli paikallinen tulkki. Haastattelut toteutti Work Ahead, joka myös varmisti että työntekijöillä oli sopiva, riittävän yksityinen tila vastata luottamuksellisesti. Work Ahead arvioi kokemustensa ja tulosten analyysin perusteella, että työntekijät uskalsivat vastata aidon mielipiteensä mukaisesti. Kemal Ugurlun tehtaanjohto suhtautui erittäin positiivisesti kyselyihin. 

Teimme alustavia kyselyitä myös Kemal Ugurlun toimitusketjun kahdella muulla tehtaalla: langan valmistajalla ja kankaan valmistajalla. Vastausprosentti jäi vielä niin alhaiseksi, ettemme voi tehdä tuloksista kattavia johtopäätöksiä. Syvennämme syksyn 2019 aikana ensimmäistä kertaa yhteistyötä näiden toimijoiden kanssa ja teemme uudestaan kyselyn näillä kahdella toimipisteellä alkuvuodesta 2020.

WORK AHEAD
Work Ahead auttaa toimitusketjun työntekijöitä puhumaan nimettömästi ja luottamuksellisesti suoraan toimitusketjun työntekijöille. Tyypillisesti mukaan lähteville yrityksille työntekijöiden hyvinvointi on tärkeää ja he itse haluavat kuulla, missä on onnistuttu ja missä vielä voitaisiin parantaa. Work Aheadin ihmisoikeuksiin, kohtuullisiin työoloihin ja kestävään kehitykseen liittyvät kysymykset auttavat tehtaita ja heidän asiakkaitaan ymmärtämään, millaista työntekijöiden elämä on, ja yhdessä miettimään ratkaisuja ihmisarvoisen elämän takaamiseksi. Work Ahead -kyselyyn osallistuminen kertoo yrityksen halusta toimia kestävästi ja läpinäkyvästi.


Work Ahead on helsinkiläinen teknologiastartup, jonka teknologialla on tavoitettu työntekijöiltä erilaisissa toimitusketjuissa ympäri maailmaa - tehtailta pienviljelijöiden kausityöntekijöihin, Boliviasta Nepaliin, ja Costa Ricasta Thaimaahan.

yritysvastuu@finlayson.fi